Sportdorp maakt bij het aanbieden van haar diensten vanaf de website gebruik van cookies. Wij hechten waarde aan de bescherming van uw privacy. Informatie over bezoeken aan sportdorpoostkapelle.nl wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen. Via onze website worden cookies geplaatst voor het bijhouden van statistieken. Wij gebruiken de statistieken om u in de toekomst beter van dienst te zijn.

Algemeen

Sportdorp Oostkapelle is een samenwerkingsverband tussen de sportverenigingen 
(VVO, LTC De Sprink en SV DOK), de basisscholen (De Lispeltuut en De Eben Haëzerschool), Dorpsraad Oostkapelle, Stichting Welzijn Veere en gemeente Veere. 
Samen proberen we steeds beter aan te sluiten bij de sportbehoefte van onze inwoners en gasten. 
Dit heeft afgelopen jaren onder andere geleid tot uitbreiding van ons wekelijkse sportaanbod en jaarlijks terugkerende sportactiviteiten.

Boven genoemde partijen hebben dan ook besloten om tijdens het sportseizoen 2017-2018 gezamenlijk “Sportdorp Oostkapelle” voort te zetten.
Tijdens dit seizoen zal de “werkgroep activiteiten” zorgdragen voor de organisatie van verschillende sportactiviteiten.
De werkgroep activiteiten staat onder leiding van de Sportdorpcoach.

Verder zal de samenwerking tussen VVO en SV DOK worden gecontinueerd en geïntensiveerd, waarbij toegewerkt kan worden naar één omnivereniging.
Tijdens het seizoen 2017-2018 zullen o.a. de twee voorzitters van genoemde sportverenigingen samen de “stuurgroep samenwerking/fusie” gaan vormen.
Deze stuurgroep staat onder leiding van Jaap Keijmel (voorzitter Sportdorp).